Avstånd mellan människor i Sverige är generellt sett stor och det är endast vid vissa tillfällen som våra större städer upplevs som just storstäder. Går man runt i Stockholm en vanlig vardag så är det glest på folk. Endast några få platser i centrala staden bär känslan av storstad. Besöker man en stad av normalstorlek med ca 30000 invånare känns det ofta mycket tomt. Få personer i gaturummet beror till stor del på att allt färre arbeten utförs utomhus. Utan att ha statistiska belägg för detta så är ändå skillnaden slående hur mycket människor som kan befolka historiska bilder från offentliga platser (även fotografier som inte är tagna för att dokumentera specifika evenemang). Vid en första anblick så kanske man bara uppfattar en ansamling människor men uppenbarligen så har de flesta en sysselsättning som gör att de befinner sig just där och då. Den mängd av sorters manuellt utomhusarbete är okänd för mig men anar att det funnits yrken vars benämningar nu ingen skulle förstå innebörden av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.