Något som man vanligen bara snabbt passerar, utan att ägna någon uppmärksamhet, förändras när man börjar studera det. Detta något kan vara vad som helst, ett elskåp, ett träd, en pet-flaska slängd på marken, en insekt som kryper på en sten, alltså något som vi har en generell blick på. Vi känner alla till dessa saker och händelser då de ingår i vår erfarenhet. Genom att ta rollen som observatör, att stanna upp och ta sig tid att betrakta ting, rum eller händelser, tilldelas de någon form av betydelse. En som råkar observera observatören, tänker förmodligen att det är något viktigt, något som särskiljer just detta ting eller rum från andra. Om man utöver själva betraktandet gör visuell och textuell dokumentation, som publiceras och sprids kan det få betydelse för fler. Om tillräckligt många nås, kan detta som till en början saknade betydelse, ta plats i vårt kollektiva medvetande och bli del bland andra viktiga saker.

Bilden ovan får representera resonemanget. Smutsiga kläder slängda i grönområde, från en promenad i Brännkyrka i somras.

Sedan kommer det viktiga begreppet ”Hur ser du”, men det är en senare diskussion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.