Bio

Tobias Sjödin är fotograf och konstnär verksam i Stockholm.

Tobias Sjödin arbetar med fotografi och måleri. Tematiskt kretsar hans arbete ofta kring dokumentation av interpersonella relationer och fotografiets förmåga att psykologiskt beskriva det som inte ögat inte alltid förmår att uppfatta. Han arbetar även konceptuellt med text och bild och undersökande av fotografiets förmenta funktion som sanningsbärare och vittne.

Tobias har en MA i fotografi från Högskolan för Fotografi och Film (Akademin Valand), Post Graduate studier vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan. Utöver konststudier har han även studerat kinesiska språket och kinesisk kulturhistoria vid Stockholms universitet och Jilin University, Changchun

Tobias är medlem i ID:I Galleri, Stockholm

——–

Tobias Sjödin is a Swedish photographer and artist based in Stockholm.

Tobias Sjödin works mainly with photography and painting. Thematically his work is focused on the documentation of interpersonal relationships and the inherent ability of photography to psychologically describe what the eye not always may register. He is also working conceptually with text and image in researching the photographs supposed function as witness and mediator of truth.

Tobias Sjödin has a MA degree in photography from the University of Gothenburg with Post Graduate studies at Royal Institute of Art and University of Arts, Craft and Design in Stockholm. Besides fine art studies, he has studied Chinese language and cultural history at Stockholm University and Jilin University, Changchun

Tobias is a member of ID:I Gallery in Stockholm