Bio

Tobias Sjödin är fotograf och konstnär verksam i Stockholm.

Tobias Sjödin arbetar med fotografi, text och installationer. Tematiskt kretsar hans arbete kring dokumentationen av interpersonella relationer och fotografiets förmåga att psykologiskt beskriva det som inte ögat inte alltid förmår att uppfatta. Han arbetar även konceputellt med text och bild och undersökande av fotografiets förmenta funktion som sanningsbärare och vittne.

Tobias har en MA i fotografi från Högskolan för Fotografi och Film (Akademin Valand) och har utöver det studerat kinesiska vid Stockholms universitet.

——–

Tobias Sjödin is a Swedish photographer and artist based in Stockholm.

Tobias Sjödin works mainly with photography, text and installations. Thematically his work is focused on the documentation of interpersonal relationships and the ineherent ability of photography to psychologically describe what the eye not always register. He is also working conceptually with text and image in researching the photographs supposed function as witness and mediator of truth.

Tobias Sjödin has a MA degree in photography from the University of Gothenburg and besides that, he has studied Chinese at Stockholm University.