Tobias Sjödin

Tobias Sjödin artist and photographer

hisingen wastelands


Strosade förbi den här en solig dag på Hisingen i september 1994. Ödetomten är numera bebyggd. Tegelbyggnaden i bakgrunden är Hisinge Hus.

Göteborg 1992

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Tobias Sjödin