Ett före men inget tydligt efter, Stockholm 1999

Idén var, som jag minns det, att i en serie fotografier tematiskt använda begreppet misslyckande. Frågan blir så här långt efteråt om det var det tematiska eller det fotografiska som speglade själva misslyckandet. Om något av det egentligen lyckades.  Även om bilden ser likadan ut som den gjorde då, så har den med tiden som gått, nu blivit något annat. Vad är oklart.

24×40 Epson inkjet print. Kontakta mig för pris och beställning.

 

A before but no distinct after, Stockholm 1999

The idea was, as I can recall today, to thematically work with the concept of the ”non successful”. Time has passed and when looking at this image I’m not certain if the non-success was reflected in the theme or in the photograph by it self, if any of it actually was successful. The image, even though having the same appearance as back then, it has with time passing, turned into something else. Into what is unclear.

24×40 Epson inkjet print. Contact me for price and ordering. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.