Lundhags, Järpen

Om Arkitekturfotografi del 2; det kommersiella och det konstnärliga.

  Fotografiet har en fascinerande förmåga att vara flera saker samtidigt och är kontextberoende på ett speciellt sätt. För att utveckla resonemanget om arkitekturfotografiet vill jag försöka ge en något mer högupplöst bild om varför det ser ut som det gör och betrakta både den kommersiella respektive konstnärliga delen av genren. Man kan alltså tala om arkitekturfotografi som i bland är en kommersiell produkt, som kan jämställas med reklam, och