Hallonbergen

Urban sprawl 4; Hallonbergen

Hallonbergen i Sundbyberg. Området projekterades redan 1958 men stod klart i mitten på 1970-talet. Hallonbergen som är en del av miljonprogrammet fick redan i samband att området stod klart, kritik av läkaren Nils-Erik Landell i Hallonbergen – framtidssverige? Om livsmiljö i storstad (1974). Miljonprogramsområden i Sverige skildras på ett ofta svepande sätt som belastade med problem inbyggda i det själva arkitektoniska programmet. Jag tror att man behöver en uppdaterad syn på dessa