Print

Katalog för Carpark/Qpark., client Identity Works/Jaxwall

Nybyggarna, reportage, client Sandqvist Journal Nr 6

Årsböcker Arkitekturskolan, projektledning/ redaktör, client KTH-A

Revl9n, client Fader Magazine

Brainball, client the Interactive Institute Stockholm

”Sensoriska stenar”, client Forskning och Framsteg

Dramaten Eleverket, client Hjärta Smärta

ACNE, client BON Magazine

Love Bites, utställningsprint, client Malin Lobell

Retroteknik, reklam, client Romson